Ćelijsko jedro

Jedro je organela u kojoj se nalazi većina naslednog materijala naših ćelija. Osnovni molekul našeg naslednog materijala je DNK. Ovaj molekul se u jedru nalazi u „spakovanom“ obliku, u obliku hromatina. U pakovanju DNK molekula ključnu ulogu igraju histonski proteini.

Prilikom deobe ćelije, hromatin se nalazi u kondenzovanom, hromozomskom, obliku. U telesnim humanim ćelijama ima 46 hromozoma (23 para), od kojih su 22 para autozomi i jedan par polnih hromozoma (x,y). Ovakav broj hromozoma se označava sa 2n (dve garniture, nasleđene od oba roditelja), a naziva se diploidan broj hromozoma.

Sam molekul DNK je nosilac naslednih poruka – gena. A geni su fizičke i funkcionalne celine, građeni su od dela DNK molekula koji je potreban za sintezu jednog proteina.

Advertisements

Ćelija

Ćelijska građa živih bića je u procesu izučavanja od 17. veka. Robert Huk je u svom delu „Mikrografija“, objavljenom 1665. godine, prvi put upotrebio izraz ćelija. Delo R. Huka je imalo jak uticaj na holandskog trgovca tekstilom, Antona van Levenhuka. Levenhuk je spoznao da mikroskop ne mora služiti samo za proveru kvaliteta tkanine. Aparatom koji je sam konstruisao 1673. godine Levenhuk je posmatrao bakterije, krvna zrnca, spermatozoide, kvasce, i na ovaj način postavio temelje mikrobiologije.

Nastavite sa čitanjem